Topic outline

 • General

  Dersin iki adet zorunlu okuma metni var

  Yalçınkaya, Ayhan,  Mazerete Mahal Yok: Sosyal Bilim Öğrencileri İçin Eğlencelik Bir Ödev, Lisansüstü Öğretim ve Tez Kılavuzu, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2011.   

  Becker, Howard, Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi: Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı, çev. Şerife Geniş, Ankara: Heretik Yayıncılık, 2013.       

  Öğrenciler derse gelmeden önce ilgili haftanın okumasını yapmak ve bu okumalarla ilgili eleştirel bir değerlendirme yazısı yazmak zorundadırlar. Bu yazılar tartıştığımız konularla ve verilecek rehber kaynaklarla da ilişkilendirilerek kesinlikle 1000-1500 kelime arasında 2 aralıklı olarak times new roman formatında yazılacaktır. Elle yazılan,elektronik postayla gönderilen yazılar kabul edilmeyecektir. Öğrenciler derse gelip yazıları elden teslim edeceklerdir. Derse gelmeyenlerin yazıları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu yazıların her biri 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Gerektiği takdirde ek okuma metinleri de verilecektir. Ayrıca her öğrenci ders boyunca öğrendiklerini uygulayacağı herhangi bir konuda 3000 kelimeyi geçmeyecek küçük bir dönem ödevi hazırlayacaktır. 

 • Topic 1

  Tanışma ve Dersin Tanıtımı

 • Topic 2

  Lisans Öğrencileri İçin Ödev Eziyeti, Yalçınkaya 2011: 23-55    

 • Topic 3

  Konu Seçimi ve Kitap İncelemesi, Yalçınkaya 2011: 55-94

  Lisansüstü Öğrenciler için Temel İngilizce, Becker: 2013: 23-51 

 • Topic 4

  Ödevi Yazmak, Yalçınkaya 2011: 94-130

  Persona ve Otorite, Becker 2013:51-69 

 • Topic 5

  Alıntılama ve Gönderme Yapma, Yalçınkaya 2011: 130-161

  Tek Doğru Yol, Becker 2013: 

 • Topic 6

  Kaynakça, Yalçınkaya 2011: 161-187

  Kulağına Göre Düzeltme, Becker 2013: 95-121 

 • Topic 7

  ara sınav

  • Topic 8

   Lisansüstüne Kaçmak, Yalçınkaya 2011: 187- 233

   Bir Profesyonel Gibi Yazı Yazmayı Öğrenmek, Becker 2013: 121-143

  • Topic 9

   Tez Danışmanı, Yalçınkaya 2011:233-261

   Risk, Becker 2013: 143-159

  • Topic 10

   Teze Doğru, Yalçınkaya 2011: 261-293

   Yaptığınız İşi Görücüye Çıkarmak, Becker 2013: 159-175 

  • Topic 11

   Literatür Karşısında Dehşete Düşmek; Bilgisayarla Yazmak, Son Söz, Becker, 175-233

  • Topic 12

   Yazı Çalışması I (kitap incelemesi)

  • Topic 13

   Yazı Çalışması II (film incelemesi)

  • Topic 14

   Yazı Çalışması III (en az 5 gazete yazarı arasında yapılan bir tartışmasının incelenmesi)

  • Topic 15

   Final Sınavı