Bu dersin amacı; kırsal alanda geleneksel değerlerin değişiminin görülmesini, teknolojik değişiklerin çevrede dolayısıyla geleneksel kültürde yarattığı değişimin anlaşılmasını sağlayacaktır.  Kırsal alanda insanlar, kendi kendine yeten bir topluluk içinde yalıtılmış bir biçimde yaşamlarını sürdürmezler. Günümüzde tamamen izole olmuş, kendi kendine yeten bir toplumu yakalamak çok zordur.  Endüstrileşmeye rağmen ve endüstrileşmenin sonucu gelişen teknolojik gelişmelerden yararlanılmasına rağmen kırsal bölgelerde farklılıklar devam etmektedir. Kırsal alanda yaşayanlar geleneksel yaşam düzenini sürdürmektedirler. Bu ders kapsamında kırsal toplumlara ilişkin yapılmış etnografik çalışmalara ilişkin okumalar yapılacaktır.  Okumalar sınıf ortamında tartışılarak değerlendirilecektir.

Okumalar yoluyla elde edilen bilgiler alan çalışmasında değerlendirilecektir. Belirli konular seçilerek öğrencilerin saha çalışması deneyimi kazanmaları sağlanacaktır. Kırsal alana ilişkin olarak dönemin sonuna doğru köy ziyaret edilerek çalışma yapılacaktır.  Dersin son iki haftasında öğrenciler; köy araştırmalarında elde ettikleri görsel ve/veya işitsel kayıtları, gözlemlerine ilişkin olarak sunum gerçekleştireceklerdir. Sunumlar üzerinde tartışılarak değerlendirilecektir