Weekly outline

 • General

  DERSİN İÇERİĞİ:

  Bu dersin amacı; hukuk kurallarının nasıl oluştuğudur. Düzenin sürdürülmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkların basit teknolojiye sahip toplumlarda nasıl giderildiğinin yanıtı bulunacaktır. Bu nedenle geçmiş toplumlarda kurallara uymanın nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin okumalar yapılacaktır.  Düzenin sürdürülmesine ilişkin yürütülen kuralların zaman ve mekanda farklılık gösterdiği öğrenilecektir.

  Suç tanımlarının kültürlere göre değiştiği öğrenilecektir. Bu doğrultuda; “Onur ve Ahlak”,  “Namus Sorunu”, “Farklılaşan Standartlar”, “Nefret Söylemi”, “Ötenazi”, “Irkçılık ve Pozitif Ayrımcılık”, “Yoksulluk ve Adalet”, “Cezalandırma ve İdam” “Kürtaş” konularında yapılan alan araştırmalarına derslerde yer verilecektir. Belirtilen konularda farklı görüşlere yer verilerek tartışma zemini hazırlanacaktır. Öğrenciler seçilmiş konularda tartışmak için okumalar yapacaklardır. Hukuk Antropolojisi dersi ile ilgili olarak her yıl farklı konular eklenmektedir.  Bu yıl “Suç ve Göç” konulu bir tema eklenmiştir. Hem göç, hem de suç konularının Türkiye gündeminde ilk sıralarında yer aldığı bilinmektedir. Dersin son üç haftasında katılımcı öğrenciler; suç konusunda araştırma yaparak sunum gerçekleştireceklerdir.

  DERSİN GERÇEKLEŞTİRİLME ŞEKLİ:

  Bu ders konulara göre önceden belirlenmiş makale, gazete, kitap ve filmler üzerinden anlatılacaktır. Ders anlatılmadan önce Hukuk Antropolojisi ile ilgili kitap, makale ve film öğrenciler için hazırlanacaktır.

  SINAVLAR: Bu ders ile ilgili iki sınav yapılacaktır. İlk olarak ara sınav yapılacaktır; sınav tarihine kadar anlatılan kitap ve makalelerden yazılı sınav şeklinde bir sınav gerçekleştirilecektir. Dönem sonu sınavında; hem sınıfta anlatılan konulardan, hem de sunumlardan sorumlu tutulacaklardır. Dönem sonu sınavının puanları yazılı sınav ve sunumlardan üzerinde hesaplanacaktır.

  SUNUMLAR: Öğrenciler  “Göç ve Suç” konusunda sunumlarını 15 dakika ile sınırlandırarak görsel materyal kullanarak gerçekleştireceklerdir.