Haftalık taslak

 • Genel

  DERSİN İÇERİĞİ:

  Bu dersin amacı; kırsal alanda geleneksel değerlerin değişiminin görülmesini, teknolojik değişiklerin çevrede dolayısıyla geleneksel kültürde yarattığı değişimin anlaşılmasını sağlayacaktır.  Kırsal alanda insanlar, kendi kendine yeten bir topluluk içinde yalıtılmış bir biçimde yaşamlarını sürdürmezler. Günümüzde tamamen izole olmuş, kendi kendine yeten bir toplumu yakalamak çok zordur.  Endüstrileşmeye rağmen ve endüstrileşmenin sonucu gelişen teknolojik gelişmelerden yararlanılmasına rağmen kırsal bölgelerde farklılıklar devam etmektedir. Kırsal alanda yaşayanlar geleneksel yaşam düzenini sürdürmektedirler. Bu ders kapsamında kırsal toplumlara ilişkin yapılmış etnografik çalışmalara ilişkin okumalar yapılacaktır.  Okumalar sınıf ortamında tartışılarak değerlendirilecektir.

  Okumalar yoluyla elde edilen bilgiler alan çalışmasında değerlendirilecektir. Belirli konular seçilerek öğrencilerin saha çalışması deneyimi kazanmaları sağlanacaktır. Kırsal alana ilişkin olarak dönemin sonuna doğru köy ziyaret edilerek çalışma yapılacaktır.  Dersin son iki haftasında öğrenciler; köy araştırmalarında elde ettikleri görsel ve/veya işitsel kayıtları, gözlemlerine ilişkin olarak sunum gerçekleştireceklerdir. Sunumlar üzerinde tartışılarak değerlendirilecektir

  DERSİN GERÇEKLEŞTİRİLME ŞEKLİ:

  Bu ders, Türkiye’de yapılmış etnografik araştırmalar üzerinde önceden belirlenmiş kitap, makale, alana ilişkin görsel kayıt, alan çalışması yürütenlerin deneyimleri üzerinde anlatılacaktır. Ders anlatılmadan önce kırsal çalışmalar ile ilgili kitap, makale ve film öğrenciler için hazırlanacaktır.

  SINAVLAR: Bu ders ile ilgili iki değerlendirme yapılacaktır. Ara sınav, seçilen kitabın etnografik değerlendirilmesi ve anlatılan konulardan yazılı sınav şeklinde gerçekleştirilecektir. Dönem sonu sınav; öğrencilerin alan çalışması ve yazılı sınav üzerinde gerçekleşecektir. Öğrenciler alan çalışması deneyimlerini hem sınıf ortamında görsel olarak sunacaklar hem de yorumlarını belgelendirerek teslim edeceklerdir.  Dönem sonu sınavının puanları yazılı sınav ve sunum üzerinde hesaplanacaktır.

  SUNUMLAR: Öğrenciler  “Köy Araştırmaları” konusunda sunumlarını 15 dakika ile sınırlandırarak ve görsel materyal kullanarak gerçekleştireceklerdir. Sunumun sonunda, tartışarak çalışma değerlendirilecektir.