SOS 409 Sanat ve Edebiyat Sosyolojisi

Bu ders edebiyat ve toplumsal hayat ilişkisini edebi metinler üzerinden tartışmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda ders esas olarak Tanzimat’tan günümüze Türkiye’nin modernleşme ve Batılılaşma pratiğine ve bunun yarattığı Doğu-Batı tartışmasının edebi metinlerdeki yansımalarına odaklanacaktır. Türk Edebiyatındaki Doğu-Batı gerilimi ve tartışmasının izleri temel olarak romanlarda sürülürken bir yandan da bu konuyla ve romanlarla ilgili eleştiri inceleme ve analizlere yer verilecektir.

Eğitimci: Kurtuluş Cengiz