Sosyolojinin temel konularının kısaca tanıtılması ve sınıfta tartışılması