SOS 109 Sosyolojiye Giriş

Sosyolojinin temel konularının kısaca tanıtılması ve sınıfta tartışılması 

Eğitimci: Kurtuluş Cengiz