SOS 235 Akademik Yazma ve Etik

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki muazzam gelişmelere rağmen öğrencilerin temel beceriler olan “okuma ve yazma” konularında hızla geriledikleri ve bu geriliğe gayri ahlaki “akademik hırsızlık” eğilimlerinin sıklıkla eşlik ettiği herkesçe biliniyor. Sınav kağıtları neredeyse okunmayacak düzeyde kötü yazılıyor, ödevlerde bütünüyle çalıntı yapılıyor, tezlerde hayali referanslar veriliyor vs. Bu nedenle bu ders öğrencilerin çok sıkıntı çektikleri ve de sıkıntı verdikleri “akademik yazma” ve “akademik etik” konularında bilgi, beceri ve farkındalıkları arttırmayı hedefliyor.           

Dönem boyunca akademik hayatın en temel süreci olan okuma ve yazma pratiğine odaklanacağız.   Sınav, ödev, sunuş, tez gibi metinlerin nasıl hazırlanması ve yazılması gerektiğini; bir metin içinde başka insanlara ait fikirlerinin hangi yolla ve biçimle aktarılmasının uygun olacağını; referansın nasıl verilmesi gerektiğini ve bunun tekniklerini uygulamalı olarak derste tartışacağız. Derslerin bir kısmını yazma faaliyetine ayıracağız ve sonra öğrencilerin yazdığı bu metinleri derste hep birlikte değerlendireceğiz. Bunların yanı sıra lisansüstü eğitim ve bu eğitim sürecinin temel aşamaları hakkında da bazı temel bilgileri aktarmaya çalışacağız.  

Eğitimci: Kurtuluş Cengiz