SOS 118 SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ

Bu derste sosyal bilimler alanında temel teşkil eden epistemolojik ve metodolojik tartışmalar işlenecektir. Ayrıca Öğrencilerden bu derste sosyal bilimler alanında yapılmış bir araştırmayı yöntemsel açıdan incelemelerini içeren bir ödev hazırlamaları beklenmektedir. Aşağıdaki liste bu amaçla hazırlanmıştır. Öğrencilerin listeyi gözden geçirmeleri ve ödev yapmak üzere seçtikleri kitabı en geç Mart ayının sonuna kadar bildirmeleri gerekmektedir.

Eğitimci: Kurtuluş Cengiz