Bu dersin amacı; hukuk kurallarının nasıl oluştuğudur. Düzenin sürdürülmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıkların basit teknolojiye sahip toplumlarda nasıl giderildiğinin yanıtı bulunacaktır. Bu nedenle geçmiş toplumlarda kurallara uymanın nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin okumalar yapılacaktır.  Düzenin sürdürülmesine ilişkin yürütülen kuralların zaman ve mekanda farklılık gösterdiği öğrenilecektir.

Suç tanımlarının kültürlere göre değiştiği öğrenilecektir. Bu doğrultuda; “Onur ve Ahlak”,  “Namus Sorunu”, “Farklılaşan Standartlar”, “Nefret Söylemi”, “Ötenazi”, “Irkçılık ve Pozitif Ayrımcılık”, “Yoksulluk ve Adalet”, “Cezalandırma ve İdam” “Kürtaş” konularında yapılan alan araştırmalarına derslerde yer verilecektir. Belirtilen konularda farklı görüşlere yer verilerek tartışma zemini hazırlanacaktır. Öğrenciler seçilmiş konularda tartışmak için okumalar yapacaklardır. Hukuk Antropolojisi dersi ile ilgili olarak her yıl farklı konular eklenmektedir.  Bu yıl “Suç ve Göç” konulu bir tema eklenmiştir. Hem göç, hem de suç konularının Türkiye gündeminde ilk sıralarında yer aldığı bilinmektedir. Dersin son üç haftasında katılımcı öğrenciler; suç konusunda araştırma yaparak sunum gerçekleştireceklerdir.