BBY157 Enformasyon Okuryazarlığı

Bu ders ile öğrencilerin; bilimsel araştırma süreçlerine, mesleklerine ve hayatlarına yönelik olarak bilgi arama, erişim, değerlendirme, kullanma ve iletme/sunma bilgi/becerilerini geliştirmek ve onların bilgi toplumunun gerektirdiği yeterliliklere sahip olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.