Nitel Araştırmalar

Nitel araştırmaların özelikleri, nitel düşünce tarihi, nitel araştırma teknikleri çağdaş sosyal kuramlar ışığında incelenmektedir. Sosyal bilimlerde kullanılan niceliksel ve niteliksel araştırma teknikleri arasındaki farklılıkları epistemolojik olarak gösterip değerlendirilmektir. Bu kapsamda, etnometodolojik araştırmaları ve odak grup çalışmalarını, derin yorumsama teknikleri, örneğin hermeneutik çalışmalar, semiotik ve sözlü tarih teknikleri üzerinde durulmaktadır.