Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi

Ders, sağlık sosyolojisinin ortaya çıkışı ve gelişiminin eleştirel değerlendirmesi ile başlamakta ve  temel kavramlar, farklı yaklaşımlar  araştırmalar ve politikaların inclenmesini içermektedir.