ELL404 Contemporary British Poetry and Prose

1950 sonrasında İngiliz şairler ve yazarlar tarafından kaleme alınmış şiirler ve makaleler tarihsel ve edebi arka planları çerçevesinde incelenir. Dersin amacı öğrencilere 1950 sonrasındaki İngiliz şiiri ve düzyazısını çeşitli yönleriyle tanıtmak, ve şiirleri ve makaleleri okuma, yorumlama, analiz etme yeteneklerini geliştirmek ve 20.yy’ın ikinci yarısında ve 21.yy’ın başında şiir ve düzyazıda ortaya çıkan akımları çalışmaktır.

Eğitimci: Ufuk Ege Uygur