1) Tohumun biyolojik ve fizyolojik özellikleri, bahçe bitkilerinde tohum kaynakları, tohum testleri, tohum muhafazası ve çimlenme,
2) Çelikle çoğaltmanın önemi, çelik tipleri, çeliklere yapılan uygulamalar, kök oluşumu ve çelikle çoğaltılan bahçe bitkileri,
3) Aşıyla çoğaltmanın nedenleri, aşı başarısını etkileyen faktörler, aşı uyuşmazlığı, aşı tipleri, aşı kaynaşması ve aşıyla çoğaltılan bahçe bitkileri, 
4) Daldırma ile çoğaltma ve bahçe bitkilerinde kullanımını,
5) Değişikliğe uğramış ve özelleşmiş gövde ve kökler ile çoğaltma ve bahçe bitkilerinde kullanımları,
6) Mikro çoğaltım ve bahçe bitkilerinde kullanımı.