İNG 310 VİKTORYA DÖNEMİ ŞİİRİ ve DÜZYAZISI

Bu dersin temel amacı Kraliçe Victoria dönemindeki edebi eğilimleri, sosyal ve politik gelişmeleri incelemektir. Bu bağlamda, edebiyat ile sosyal ve politik gelişmeler arasındaki etkileşim incelenecektir. İkinci olarak, dönemin edebiyatının İnsan’ın ilerleyişine ne gibi katkılarda bulunduğu gösterilecektir. Öğrencilerden geçmiş ve günümüz arasında bağlar kurmaları, analitik düşüncelerini kullanmaları ve kendi kültürleriyle öğrendikleri kültürleri karşılaştırmaları beklenecektir. Üçüncü olarak, ders, öğrencilere zekanın, yaratıcı yetilerin ve bilginin önemini kavratmayı amaçlamaktadır.. Dördüncü olarak ise, ders, öğrencilerin düşünme alışkanlıklarını geliştirmeyi ve bilimsel yaklaşımı benimsemeyi hedeflemektedir.

Eğitimci: Ufuk Ege Uygur