Dersin Amacı

 Örtüaltı tarımının tanıtılması, tarihi, ekonomisi, dünya ve Türkiye'de mevcut durumu, yapısal özellikleri, yetiştirme teknikleri, kültürel uygulamalar konularında bilgiler kazandırmak

Dersin İçeriği    Örtüaltı tarımına giriş, tarihçesi, ekonomisi, dünya ve Türkiye'de örtüaltı yetiştiriciliğinin durumu, örtüaltı yapıları, özellikleri ve sınıflandırılması, sera yapı elemanları ve özellikleri, örtü malzemeleri ve özellikleri, kliması, sulama sistemleri, yetiştirme teknikleri, toprak hazırlığı, sebze üretimi, fide üretimi, dikim sistemleri, askıya alma, budama, hasat, BGD ve hormon kullanımı.

 Ders Öğrenme Kazanımları

1) Örtüaltı tarımının dünyada ve ülkemizdeki mevcut durumu ve tarihsel gelişimi hakkında bilgiler kazanır

2) Örtüaltı yapıları, malzemeleri ve kurulumu hakkında bilgiler kazanır

3) Örtüaltında bitki yetiştiriciliği hakkında bilgiler kazanır

4) Farklı yetiştirme teknikleri ve kültürel uygulamalar hakkında bilgiler kazanır

5) Fide yetiştiriciliği konusunda bilgiler kazanır