Bahçe Bitkileri alanında öğretim gören öğrencilere ‘Subtropik İklim Meyve Türleri’ dersi şu amaçlarla okutulmaktadır. 1. Anavatanları Türkiye olmamasına rağmen, ülkemizin farklı ekolojik koşullarını çok iyi değerlendirebilen ve bu nedenle önemli düzeyde yetiştiriciliği yapılan, insan sağlığı ve beslenmesi açısından çok önemli olan bazı turunçgil cins ve türlerini (Kamkatlar, Üçyapraklı ve Citrus’lar (Portakal, mandarin, limon, altıntop, turunç, laym, şadok, ağaçkavunu) tanıtmak ve bunlarla ilgili konularda bilgi sahibi yapmak, 2. Yine anavatanı Anadolu olmadığı halde, Akdeniz bölgesinde mikro klima alanlarda yetiştirilen ve son yıllarda örtü altında da önemli bir yetiştiricilik potansiyeline ulaşan muzu tanıtmak ve bilgilendirmek, 3. Anavatanı Anadolu olmayan, ancak ülkemizin doğu Karadeniz bölgesi iklim koşullarını çok iyi değerlendiren çay bitkisini tanıtmak ve çayla ilgili konularda bilgilendirmek, 4. Anavatanı Anadolu olan ve dünyaya yayılımı buradan gerçekleşen, özellikle yağ ve sofralık (salamura) olarak değerlendirilen, yurdumuzun Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde önemli miktarda yetiştirilen zeytini tanıtmak ve bilgilendirmektir.