Ders kapsamında öğrencilere bitki biyoteknolojisinin tanımı, bahçe bitkilerinde uygulama alanları, doku kültürü teknikleri , gen transferi teknikleri ve moleküler marker yöntemleri konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.