BBY151 BİLGİ KAYNAKLARI I

Basılı ve elektronik olarak çeşitli bilgi kayıt ortamlarına (medium) farklı tekniklerle kaydedilen bilginin, kullanıcılara erişimini sağlamak, söz konusu bilgi kaynaklarının tanımlanmasını, fiziksel ve içerik olarak sınıflandırılmasını, birbirleri ile olan ilişkilerinin ortaya konmasını ve sınıflandırılan bu bilgi kaynaklarını kullanarak bilgiye / bilgi parçalarına nasıl erişilmesi gerektirir. Bu bağlamda hangi tür bilgiye hangi bilgi kaynağından erişilmesi gerektiği sorusu ön plana çıkmaktadır. Birbirinden hazırlanma amacı, içeriği ve fiziksel yapıları yönünden temel farklılıklar gösteren ancak birbirleriyle olan ilişkileri de göz ardı edilemeyecek bilgi kaynaklarının doğru öğrenilmesi kütüphanecilik ve enformasyon bilimi öğrenci ve akademisyenlerinin kazanması gereken bir özelliktir.
Eğitimci: HAKAN ANAMERİÇ