BBY245 Modern Çağ ve Kütüphanecilik Felsefesi I

•Modernleşme bir teknolojik yenileşme midir?
•Modernleşme bilginin toplumsallaşmasında ne tür etkiler yaratmıştır?
•Kütüphaneler modernleşme projesinin neresindedir.?
•Bilgi anlayışı nasıl değişmiştir?
•Modern ya da modernleşme ile kastettiğimiz çağa ayak uydurma amacıyla yenileşme; oysa modern/modernleşme gelenekselden kopuşu simgeleyen bir dönüşümü ifade etmektedir. Tartışmalı da olsa bazı kesimlerce bir uygarlaşma süreci olarak kabul edilmektedir. “Modern kütüphanecilik” modernite projesinin bir ürünüdür”. O halde bu projeyi ve felsefesini anlamak için onun arkaplanına bakmak gerekir

Eğitimci: TÜLAY OĞUZ