BBY 247 Bilgi Erişim

Dersin amacı, kapsamı, terminoloji, kaynaklar ve yöntem
Bilgi erişim süreci: Kavramsal içerik ve önemi
Bilgi erişim sistemleri: Kavramsal içerik, sistemin bileşenleri ve  türleri. İletişim sistemleri ile bilgi erişim sistemlerinin karşılaştırılması
 
Bilgi erişim modelleri: Boolean, vector space, fuzzy…
Bilginin üretimi, dolaşımı, aktarımı ve kullanımı süreci. Enformasyon zinciri, aktörleri ve işlevleri. Enformasyon zincirinde bilgi erişim sistemlerinin yeri.
Sorgulama formülasyonu: Bilgi gereksinimin tanımlanması, sorgu cümlesinin oluştururlması, sınırlılıkların belirlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi… Sorgu cümlesinin oluşturulması: Anahtar sözcüklerin seçimi, tamlama kullanımı, kesik tarama, Boolean operatörlerinin kullanımı, yakınlık (proximity operatörlerinin kullanımı)
Sorgulama formülasyonu ve bilgi erişim sürecini/sistemini değerlendirme teknikleri
Bilgi erişim sürecinin değerlendirilmesi-Nitelik ("precision" kesin isabet ve "recall" erişim isabeti oranları) ve maliyet-süre.
Bilgi erişim sistemlerinde (çevrimiçi kataloglarda) uygulama (Metin, görsel, ses erişim)
 
Bilgi erişim sistemlerinde (tarama motorlarında) uygulama (Metin, görsel, ses erişim)
Bilgi erişim sistemlerinde (veritabanlarında) uygulama (Metin, görsel, ses erişim)
Bilgi erişim sistemlerinde (açık erişim sistemlerinde) uygulama (Metin, görsel, ses erişim)
Bilgi erişim sistemlerinde uygulama (karşılaştırma) (Metin, görsel, ses erişim)
Değerlendirme ve bilgi erişim sistemlerinin geleceğine ilişkin öngörüler (Semantik web, doğal dil bilgi arama)

Eğitimci: Oya Gürdal