SOS325 - Kent Sosyolojisi

Kent ve kentleşme kavramları ve kuramları; kentleşme ve kentleşmenin yarattığı sorunlar; tarih içinde kent ve kentleşme; Sanayi Devrimi sonrası kentleşme; azgelişmiş ülkeler ve kentleşme; küreselleşme ve kent; Türkiye’de kentleşme; gecekondulaşma; kentsel siyaset; kentsel yenileme ve dönüşüm; kent kuramları (klasik ve çağdaş).

Eğitimci: Erol Demir