Sosyal antropolojinin sosyal bilimler içerisinde kapladığı ayrıcalıklı pozisyonun köklerinin etnografik yöntemin özgünlüğünde ve elde edilen verilerin ortaya konulduğu etnografik yazım stili, terminolojisi ve jargonunda yattığı söylenebilir. Bu tarz, sosyal antropolojinin çıkış döneminde hakim olan sosyal bilim yöntem ve yazımından radikal bir biçimde farklıdır. Bugün artık, bir asrı aşan çok değerli alan bulguları külliyatı ile sosyal antropoloji insana ilişkin bilginin ne’liğine ve ulaşılmasının nasıl’ına dair kabul gören ve hatta giderek popülarite kazanan bir yaklaşım sunuyor.