ING302 19. Yüzyıl İngiliz Romanı II

1850-1900 yılları arasında yayımlanmış İngiliz Edebiyatı  öykü ve romanlarının dönemin özelliklerinin edebiyata yansıması bağlamında ayrıntılı olarak incelendiği bir derstir. Roman türünün toplumsal ve tarihi gelişmeler ile bu dönemde ortaya çıkan yeni edebi akımlar çerçevesinde nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirdiği üzerinde durulmakta; dönemin önde gelen yazarlarının eserleri bu bağlamda yakından ele alınmaktadır. 

Eğitimci: SEDA PEKŞEN