ING116 Çeviri II

Dersin amacı öğrencilerin hem çeviri becerilerini hem de dil becerilerini geliştirmektir. Edebi metinler, gazete makaleleri ve çeşitli bilimsel metinlerin İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye aktarılması ile öğrencilerin farklı türde metinlere aşina olması, kelime hazinelerinin geliştirilmesi ve dil becerilerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

Eğitimci: SEDA PEKŞEN