ING319 Çeviri III

İngilizce metinler Türkçeye ve Türkçe metinler İngilizceye aktarılır, metinlerde geçen sözcüklerin etimolojisi ve farklı formları tartışılır ve örneklendirilir, dilbilgisi yapılarının hedef dile aktarılmasında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde ayrıntılı olarak durulur.  

Eğitimci: SEDA PEKŞEN