Dünyanın en hassas, karmaşık ve hareketli bölgelerinden biri olan Ortadoğu'da asırlar boyu yaşanan ve hala devam eden huzursuzlukların, savaşların ve iç çekişmelerin nedenlerini araştırmak, dersimizin ana konusudur.