Beden, tarihsel ve kültürel olarak farklı anlamların atfedilen fakat her daim farklı pratiklerin merkezindedir kısacası deneyimlerin varoluşsal dayanağıdır.  İnsanın kendisi ve çevresi ile ilgili olarak oluşturduğu algının çıkış noktası olarak da değerlendirilebilir. Medikal alanda, kent ve toplumsal cinsiyet gibi farklı bağlamlarda bedenlerin birbirinden farklı deneyimlerine bir giriş niteliğinde olan bu derste öncelikle bedenin nasıl ele alınabileceğine dair bakış açımızı geliştirmek için sosyal bilimlerdeki temel literatür gözden geçirilecektir.