Bu derste 19. yüzyılın sonundan günümüze kadar olan dönemde Sosyal Antropolojinin teorik  bir disiplin olarak gelişmesine katkıda bulunan düşünürler, disiplinin farklı ülkelerde hangi felsefi gelenekleri ve düşünce ekollerini takip ederek geliştiği, bu ekollerin özellikle hangi konular üzerine yoğunlaştığı ve ne gibi alan araştırması çalışmaları gerçekleştirdiği ele alınacaktır.