BBY244 Bilgi Kaynakları Yönetimi

Bilgi merkezlerinde basılı ve dijital materyal seçimi ve yönetimi konusunda temel bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.