BBY243 Meslek İngilizcesi I

İngilizce dilinde temel mesleki kavramların kazandırılması  sürecinde gereksinim duyulduğunda mesleki İngilizce dilbilgisinin öğretilerek mesleki metinleri anlama kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.