BBY459 Metadata

Ders Kapsamı:

 

 • Kavramsal Gelişim Süreci
 • Bilgi Kaynaklarının tanımlanması ve üstveri fonksiyonları açısından karşılaştırılmaları
 • Bilgi merkezi türleri açısından üst veri yaklaşımı
 • Bilgi Yönetiminde Üstverinin rolü
 • Belge Yönetiminde Üstverinin rolü
 • Üstveri elemanları: Genel
 • Kuramsal Gelişim: Üstveri Modelleri
 • Kuramsal Gelişim : Üstveri Standartları
 • Dijital (Sayısal) Bilgi Yönetim Sürecinde üst veri yapılanması
 • Dijital (Sayısal) Belge Yönetim Sürecinde üst veri yapılanması

Dosya planı oluşturma, taşıma , tasfiye, saklama süreçlerinde

üstveri işlevleri

 • Metadata için XML Dönüşümü
 • Türkiye’deki Uygulamalar ve Sorunlar
 • Üstveri model ve standartlarının kullanımına dayalı proje uygulaması
 • Uygulamaya yönelik değerlendirme