BBY445 Enformetri

Enformetri, her türlü formattaki bilginin sayısal olarak değerlendirildiği bir bilim alanıdır. Şemsiye terim olarak enformetri, bibliyometri (bibliometrics), bilimetri (scientometrics), librametri (librametrics), webometri (webometrics), altmetri (altmetrics) kavramlarını içine alır. Bu kavramlar, bilimsel konuların, olayların, bilgi ve çıktıların, bilim insanlarının ulusal ve evrensel bilime katkılarını, bilimsel verimliliklerini sayısal ifadelerle ortaya koymaktadır.