SOS219 Klasik Sosyoloji Kuramları

Klasik Sosyoloji dersi, sosyoloji bilimin ortaya çıkışını ve gelişmesini klasik olarak kabul edilen sosyologların düşüncelerinin incelenmesi üzerine kuruludur. Bu kapsamda, sosyoloji disiplininin gelişiminde etkili olan tarihsel ve toplumsal koşullar yanında, sosyolojinin temellerini atan Comte, Spencer, Durkheim, Marx, Weber, Simmel gibi ilk sosyologların görüşlerinin ele alınması hedeflenmektedir. Ayrıca, bu ustalara ek olarak Veblen, Mead ve Mannheim gibi ikinci kuşak klasikler de işlenmektedir.

Eğitimci: Erol Demir