Topic outline

 • Temel tanımlar, İyonize radyasyon dozu, Radyoaktivite, soğurma ve aktivite birimleri,

  Bu bölümde nükleer fizik derslerinde kullanılacak temel bilgiler üzerinde durulmuştur. Element gösterimleri, proton, nötron ve elektron sayıları, izotop, izoton, izomer, izobar kavramlarından bahsedilmiştir. Atomik çapta ölçü birimleri, atomik kütle birimi (u, akb), madde-enerji bağıntısı kavramları, nükleer fiziğin çalışma sahasında kullanılacak iyonize radyasyon doz soğurma ve aktivite birimleri,İyonize radyasyonun özellikleri tartışılmıştır. Çekirdekler için nükleer kararlılık eğrisinden bahsedilerek, alfa, beta ve gama radyasyonları hakkında temel bilgiler verilmiştir.  

 • Radyoaktif bozunma kanunu, Radyoaktif denge, ardışık parçalanma kanunu

  Bir radyoaktif çekirdeğin iyonize radyasyon yayarak bozunma prensipleri tartışılmıştır. Radyoaktif bozunma kanunu çıkartılarak aktiflik, ortalama ömür, yarı ömür ve parçalanma sabiti kavramları örnek problemler üzerinde çözümler yapılarak incelenmektedir.

  Bu bölümde radyoaktif çekirdekler için denge şartları (kalıcı denge, geçici denge) incelenmiş,  radyoaktif çekirdeğin kalıcı dengeye ulaşma koşulları örnek problemler çözülerek tartışılmıştır.

  Ardışık parçalanmanın olduğu radyoaktif çekirdeklerdeki parçalanma kanunu ana-kız çekirdek yarı ömürlerine bağlı olarak incelenmiş ve parçalanma kanunları çıkarılmıştır. Konu hakkında örnek problemler çözülmüştür

 • DOĞAL RADYOAKTİF SERİLER VE RADYASYON DOZU BİRİMLERİ

  Doğal ve yapay radyoaktif seriler ve bozunma kanunları örnek problemler çözülerek incelenmiş, örnek problemler çözülmüştür.

 • Nükleer reaksiyonlar

  Hedef çekirdeğe gönderilen bir parçacık sonrası oluşan ürün çekirdek ve çıkan parçacık fiziksel korunum yasaları (enerji, momentum, yük, korunum yasaları) kapsamında analiz edilerek nükleer reaksiyonlar incelenmiştir. Nükleer reaksiyonlara örnek problemler çözülerek bir nükleer reaksiyonun ekzotermik veya endotermik olma durumları analiz edilmiştir.

 • Kütle merkezi koordinat sisteminde nükleer reaksiyonlar

  Kütle merkezi koordinat sisteminde nükleer reaksiyonlar fizik ve matematik prensiplerine göre ispat edilmiştir. Buna göre çıkan parçacıkların ve reaksiyonun enerjisi hesaplanmıştır.

 • Tesir kesiti

  Herhangi bir kalınlıktaki hedefe gönderilen nötronların maddeyle etkileşmesi ispat edilerek tartışılmıştır. Nötron aktivasyon analizi ve prensipleri örnek problemler çözülerek incelenmiştir.

 • Nükleer yoğunluk ve Çekirdeklerin bağlanma enerjisi

  Çekirdeğin yoğunluğunun yarıçapa bağlı değişimi ve sıvı damlası modeline göre deneysel bağlanma enerjisi elde edilmiştir. Proton ve nötron ayrılma enerjileri anlatılmıştır.

 • Alfa bozunması

  Çekirdekten alfa parçacık salınımı prensipleri fizikte korunum yasalarına göre çıkarılmıştır. Alfa parçacığının oluşturmuş olduğu spektrumdan ve menzili hakkında bilgiler verilmiştir. Alfa bozunum teorisi kuantum mekaniksel olarak incelenmiştir.

 • Beta bozunması

  Çekirdekten beta, pozitron parçacık salınımı ve elektron yakalama prensipleri fizikte korunum yasalarına göre çıkarılmıştır. Beta parçacıklarının spektrumundan bahsedilmiştir.

 • Gama bozunması

  Çekirdekten gama radyasyonu salınımı prensipleri fizikte korunum yasalarına göre çıkarılmıştır.

 • Yüklü parçacıkların ve fotonların madde ile etkileşimi

  Yüklü parçacıkların maddeyle etkileşimi sırasında gerçekleşen fiziksel olaylar ile Fotoların maddeyle etkileşimi sırasında gerçekleşen fiziksel olaylar (fotoelektrik olay, Compton Olayı, Çift oluşum ve Rayleigh saçılması) anlatılmıştır.

 • Nükleer fisyon, füzyon ve uygulama

  Nükleer fisyon ve füzyon

  İlk fisyon ve füzyon reaksiyonları hakkında bilgiler verilerek, fisyon ve füzyon reaksiyonları sonucu açığa çıkan enerjiler hesaplanmış ve fisyon reaksiyonları için kritik kütleden bahsedilmiştir.

 • Fisyon,Füzyon, Nükleer Güç Santralleri ve Radyasyon

  Fisyon, Füzyon, Nükleer Güç Santralleri ve Radyasyon

 • Final

  Geçmiş Dönemlere ait Final Sınavı soruları ve Cevapları