2 - Bilişimsel biyolojide nesne tabanlı programlama