12 - Kütle spektroskopisi verilerinin analizi – mzML, proteomik yazılım kütüphaneleri14 - Mikrodizin analizi