13 - Sistem biyolojisi yazılım kütüphaneleri
  • 13 - Sistem biyolojisi yazılım kütüphaneleri

    Sistem biyolojisi işaretleme dili (SBML), sistem biyolojisi grafik notasyonu (SBGN), biyolojik yolak takas (BioPAX), proteomik standartları girişimi XML formatı (PSI-MI), ontoloji düz dosya formatı, hücre işaretleme dili (CellML) standartları ile analiz yapabilen yazılım kütüphanelerinin tanıtımı