• 14 - Mikrodizin analizi

    Bio yazılım kütüphanelerindeki mikrodizin ön işleme, kalite kontrol ve analiz fonksiyonları, R ve Bioconductor yazılım paketlerinden nesne ve fonksiyonların çağırılması için “wrapper” kütüphanelerin tanıtılması

13 - Sistem biyolojisi yazılım kütüphaneleri