2 - Bilişimsel biyolojide nesne tabanlı programlama4 - Biyolojik veri yapıları, standart veri formatları