5 - Dinamik programlama ile biyolojik dizilerde ikili hizalamalar7 - SOAP ve REST ile uzak “biyoservislerin” kullanımı