6 - Yerel ve uzak sunucuda BLAST uygulaması8 - “Distributed Annotation System” (DAS)