7 - SOAP ve REST ile uzak “biyoservislerin” kullanımı9 - BioSQL, ACEDB