Erken Ortaçağ'da Batı Germen Kavimleri

İskandinavya'nın güneyinden gelerek Keltleri yerlerinden süren Germen kavimleri,  M.Ö. III. yy .dan itibaren bugünkü Almanya'ya yerleşen bu kavimler hakkında siyasî, sosyal ve kültürel gelişmeler hakkında öğrencilere bilgi vermek ve bu bilgiler doğrultusunda daha sonraki dönemlerde bölgede meydana gelen gelişmeleri yorumlamasını sağlamak

Eğitimci: Mert Kozan