TAR 105 İslam Tarihi (VII-VIII. yy. Arap-İslam)

İslamiyet'in ortaya çıktığı Arabistan Coğrafyası ve Arapların İslamiyetten önceki tarihsel rolleri ve önemleri. İslam Dininin Evrensel özeliklerinin ortaya çıktığı bu dönemde yani Ortaçağın başlarında dünya tarihinin genel vaziyeti ortaya konduktan sonra  İslam dininin Araplar arasında kabul süreci, Hz. Muhammed'in peygamberliği ve Araplara liderlik edişi, Arabistan'da İslam dininin hakimiyeti ve diğer kavimlerle münasebetleri incelenecektir

Eğitimci: İlhan Erdem