Kütle  aktarımına giriş, madde transferi ve difüzyonun (yayılma) prensipleri, moleküler ve taşınımlı kütle aktarımı, faz dengesi, denge prosesleri, absorbsiyon, membranla ayırma işlemleri, katı-sıvı ekstraksiyonu, damıtma, kurutma ve kristalizasyon işlemleri,  ekstraksiyon,  evaporasyon.

Mühendislik termodinamiği ve iletim olgusu gibi bazı temel mühendislik prensiplerindeki bilgiyi kütle aktarımı ile birleştirip kullanabilme

Daha önceden öğrenilmiş prensipleri ve genellemeleri yeni problemlere uygulayabilme

Problem çözümünde mantık yürütebilme

Teknik problemlerin çözümünde matematik prensiplerini kullanabilme

Kendi kendine öğrenebilme yeteneğini edinme

Kütle aktarımı problemlerini belirleme, formüle etme ve çözebilme