Soğutma ile ilgili temel kavramlar, soğutma sistemleri ve çalışma ilkeleri, soğutkanlar, soğuk depolar, soğuk depolarda yalıtım, defrost sistemleri, gıdaların muhafazasında soğuk uygulaması, soğutma yükü, gıda dondurma, donma olayı, gıda dondurma sistemleri ve yöntemleri, gıdaların dondurulmasında soğutma yükü, donma hızı ve donma süresi, dondurucu kapasitesi, donmuş gıdaların çözülme yöntemleri, dondurulmuş gıdalarda işlem sırasında ve depolama sırasında kalite değişimleri.