Başlangıç düzeyindeki metinleri okuma, anlama ve Türkçeye çevirme becerisi kazanır.