Bu ders, İspanya ve Portekiz'i içine alan İberik Yarımadası üzerinde 711-1492 yılları arasında var olan Arap-İslâm kültürü ve medeniyetini konu alır. Yedi yüzyılı aşkın bu süre içinde kurulan devletler ve beylikler; hüküm süren hanedanlar; yetişen bilim adamları ve ortaya koydukları eserler, dersin konusunu oluştururlar. Ayrıca, edebî faaliyetler, şair ve yazarlar, bu coğrafyada yeşeren ve gelişen sözlü ve yazılı edebiyatı tanıtması açısından dersin  temel konuları arasındadır.