Britanyanın tarihi genellikle İngiltere'nin müreffeh dönemleriyle ilişkilendirilir ve bu tarih öncesine neredeyse hiç bir şekilde değinilmemektedir. Bu derste Britanya'nın çoğunlukjla karanlıkta kalmış gizemli geçmişi incelenecektir.