Bu derste öğrencilere Klasik Arap Edebiyatında Nesrin başlangıcı ve gelişimine dair bilgiler verilmekte, Cahiliye, Emevi, Abbasi dönemi nesri ve bu döneme ait nesir örnekleri okutulmaktadır.